Behandling av personuppgifter

Inledning

ComeClarity värnar om din integritet. Här beskrivs hur dina uppgifter hanteras enligt aktuell lagstiftning.

Ansvar

ComeClarity är ansvarig för behandling av kunders personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress)
  • Köpinformation (vilken tjänst som beställts och eventuell skriftlig korrespondens kring detta)
Ändamål att behandla uppgifter

Dina personuppgifter syftar endast till att kunna leverera avtalad tjänst. Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Lagring

Vi lagrar uppgifterna så länge du är aktiv kund hos oss. En kund räknas som inaktiv efter 36 månader av uteblivet köp eller kontakt. Vissa uppgifter lagras längre p.g.a. bokföringslagen.

Andra parter som får tillgång till uppgifterna

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som ComeClarity har om dig. Du har rätt att begära ändring om vi har felaktiga personuppgifter. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dock är viss behandling av oss berättigad enlig tex bokföringslagen som vi måste följa, dvs vi måste enligt lag spara vissa personuppgifter. Dessa kan du inte begära radering för.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår integritetspolicy kontaktar du oss enligt uppgifter längst ner på denna sida.

Ändring av denna integritetspolicy

ComeClarity förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Information om detta kommuniceras via hemsidan.

Kontaktuppgifter

ComeClarity
Eveline Ottosson
info@comeclarity.se
0725-02 79 29