Behandling av personuppgifter

Inledning

ComeClarity AB värnar om din integritet. Här förklarar vi hur vi hanterar dina uppgifter enligt aktuell lagstiftning.

Ansvar

ComeClarity AB är ansvarig för behandling av kunders personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress)
  • Köpinformation (vilken tjänst som beställts och eventuell skriftlig korrespondens kring detta)
Ändamål att behandla uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att kunna leverera avtalad tjänst. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Lagring

Vi lagrar uppgifterna så länge du är aktiv kund hos oss. En kund räknas som inaktiv efter 36 månader av uteblivet köp eller kontakt. Vissa uppgifter lagras längre p.g.a. bokföringslagen.

Om du som privatperson valt att boka tjänst via Bokadirekt så behandlas dina uppgifter i Bokadirekts system. ComeClarity AB innehar personuppgiftsbiträdesavtal med Bokadirekt. Bokadirekt uppfyller de krav som ställs på IT-säkerhet och dina uppgifter förvaras på ett tryggt sätt.

Andra parter som får tillgång till uppgifterna

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära ändring om vi har felaktiga personuppgifter. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dock är viss behandling av oss berättigad enlig tex bokföringslagen som vi måste följa, dvs vi måste enligt lag spara vissa personuppgifter. Dessa kan du inte begära radering för.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår integritetspolicy kontaktar du oss enligt uppgifter längst ner på denna sida.

Ändring av denna integritetspolicy

ComeClarity förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Information om detta kommuniceras via hemsidan. Du ser enkelt när policyn senast uppdaterades högst upp på denna sida.

Kontaktuppgifter

ComeClarity AB
Gröna gatan 32
414 54 Göteborg

info@comeclarity.se
0725-02 79 29